Toshiba Satellite C55-A5281 Laptop Fan V000270070 V000270990
http://www.usalaptoppart.com/toshiba-satellite-c55a5281-laptop-fan-v000270070-v000270990-p-3058.html