Toshiba Satellite S875-S7140 Laptop Fan 4-wire [Toshiba Satellite S875-S7140] – $18.99