Toshiba Satellite S875-S7242 Laptop Fan 4-wire [Toshiba Satellite S875-S7242] – $18.99