Toshiba Satellite S875-S7376 Laptop Fan 4-wire [Toshiba Satellite S875-S7376] – $18.99